40 550 лв. отпуска Министерството на културата и туризма като допълваща целева субсидия за народните читалища в област Ямбол. 32 000 лв. са предвидени за ремонтно възстановителни работи за закупуване на компютърна техника са заделени 6000 лв. За попълване на библиотечните фондове са осигурени 2 550 лв. Спешни неотложни аварийно-ремонтни дейности ще бъдат извършени в НЧ „Напредък” с.Кабиле, НЧ”Изгрев” с.Меден кладенец, НЧ”Отец Паисий” с.Завой, НЧ”Просвета” с.Голямо Крушево, НЧ”Светлина” с.Мамарчево, НЧ”Проф.Асен Златаров” с.Каменец, НЧ”Просвета” гр.Стралджа, НЧ”Възраждане” с.Войника, НЧ”Съзнание” с.Недялско, НЧ”Възраждане” с.Зимница, НЧ”развитие” гр.Елхово, НЧ”Светлина” с.Бояново. Компютърна техника ще бъде закупена за НЧ”Ана Маймункова” с.Воден, НЧ”Съгласие” гр.Ямбол, НЧ”Пробуда” гр.Ямбол, както и за НЧ”Просвета” гр.Стралджа. Библиотечните си фондове ще попълнят НЧ”Просвета” с.Голямо Крушево, НЧ”Ст.Караджа” с.Стефан Караджово, НЧ”Възраждане” с.Бояново и НЧ”Зора” гр.Ямбол. Средствата ще бъдат преведени от министерството на финансите, целево за одобрените читалища , в бюджетите на общините.