Два проекта по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” утвърди на днешното си заседание Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие. 37 безработни ще бъдат наети по проекта на община Ямбол за озеленяване и опазване на лесопарк „Боровец”. За шест месеца 25 души ще бъдат ангажирани с озеленяването на парка, а останалите 12 човека ще опазват обществения ред и чистотата на местността. Исканата сума по националната програма е 62 486 лв., а общата стойност на проекта е 95 548 лв.
   В Агенцията по заетостта ще бъде изпратен и друг проект, одобрен на днешното заседание, председателствано от заместник-областния управител Мария Димитрова. Предложението на „Водно строителство” АД е за изграждане на велоалея, която да свърже местността Ормана със село Кабиле. Предвидено е извършване на ремонт на базата на акционерното дружество – измазване на сградата, ремонт на покрива и офиса. С този проект ще се осигури работа на 48 души. 40 935 лв. е исканата сума по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Общата стойност на проекта е 319 586 лв.
   И по двата проекта лицата ще бъдат наети на шестчасов работен ден.
Комисията утвърди и предложенията на Регионалната служба по заетост – Бургас за квалификационни курсове без предварително заявени работни места за област Ямбол за периода 1 юли 2005 г. - 30 юни 2006 г.
   Според заявените от работодателите в областта и направените анкетни проучвания от експертите на Дирекциите „Бюро по труда” в Ямбол и Елхово за следващите 12 месеца са заявени организирането на обучения за 261 лица, 154 от тях за Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол. 20 са заявените професии, подадени от работодатели – пътен строител, монтьор на транспортна техника, оператор на компютри, строител, обущар, заварчик, шивач, мебелист, хлебар, сервитьор, работник в горското стопанство, охранител, леяр, офис секретар, строител, готвач, камериер,сътрудник в малкия и среден бизнес. Искането ще бъде изпратено в Министерството на труда и социалната политика. Курсовете ще стартират след одобрението на министъра и утвърждаване на средства за придобиване на допълнителна квалификация.