Девойки от ромски произход от област Ямбол могат да бъдат обучени за медицински сестри по проект „Подобряване здравния статус на ромите чрез образователни програми”, реализиран от фондация „Св.Никола” - София. Неправителствената организация от три години организира обучение на девойки по програма „Медицински сестри за ромската общност” в Медицински университет София - колеж Благоевград. Продължителността на обучението е три години. Успешно завършилите получават диплом за висше образование. Кандидатките трябва да са завършили средно образование в периода между 2003 – 2005 г. с успех минимум много добър 4.50 като оценките по български език и биология трябва да са минимум много добър 5.00. Желаещите ще бъдат допуснати след успешно полагане на тест по български език и биология и събеседване. Конкурсният изпит ще се проведе след 15 юли. За участие в конкурсния изпит ще са необходими ксерокопие и оригинал на диплома за средно образование, автобиография и лична карта. Документите се подават на адрес фондация „Свети Никола” , гр.София -1431, бул.”Академик Иван Гешов” 15, Клиника по гастроентерология , ет.3 факс – 8510816, проф.д-р Захарий Кръстев.