Заместник-областният управител Иван Георгиев откри информационния форум “Регионален и глобален пазар – свободно движение на хора, стоки и капитали”, проведен в бизнес-залата на хотел “Диана Палас”. Форумът бе в рамките на проекта “Младежка бизнес школа – Ямбол 2005”, реализиран от Ямболската търговско-промишлена палата. Иван Георгиев подчерта ангажираността на неправителствените организации към решаването на важни проблеми на региона - подобряване и благоустрояване на съществуващата инфраструктура, осигуряването на социална защита за хора в неравностойно социално положение, намаляне на безработицата чрез допълнителна квалификация на кадри. Той приветства инициативата на ЯТПП за обучение на млади хора за развитието на собствен бизнес и изрази готовност за подкрепа на още полезни инициативи.
Проведени бяха дискусии по европейското законодателство, бизнес средата и възможностите за стартиране на собствен бизнес. Връчени бяха дипломите на участниците, успешно завършили първия курс “Стартиране и управление на собствен бизнес”. По време на семинара председателят на УС на ЯТПП Стойчо Стойчев връчи резултатите от анкетното проучване сред безработни млади хора за управление на собствен бизнес на заместник-областния управител Иван Георгиев.