100 000 лв. е финансирането по проект на Областна администрация-Ямбол „Подобряване на инфраструктурата и достъпа до Национален археологичен резерват „Кабиле”. Сумата за финансиране ще бъде отпусната от държавната компания „Публични инвестиционни проекти” ЕАД. С решение на Министерски съвет е одобрено финансирането на 31 обекта за подобряване на инфраструктурата към културно-исторически обекти в страната, един от които е НАР ”Кабиле”.
    В проекта е заложено възстановяване на пътеката и подхода съм светилището на Артемида Кибела и на съпътстващата площадка за наблюдение, ремонт на съществуващите и изграждане на нови беседки, създаване на подходящи условия за достъп на хора с увреждания, поставяне на указателни и информационни табели.
Предвидените основни дейности за увеличаване на туристическия поток са насочени към подобряване на пътеките, оградата, обслужващата инфраструктура и създаване на условия за посещения на хора с увреждания.