На 8-ми февруари от 10 часа в Областната администрация ще се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие. Ще се разискват предложенията за организиране на квалифицирано обучение на безработни лица по определени професии до края на месец юли т.г.Според предварителните заявки на дирекциите Бюро по труда –Ямбол и Елхово се предвижда обучение на 172-ма безработни. Професиите, които ще бъдат усвоявани , са залесители, заварчици, кофражисти, строителни бояджии, мебелисти, моделиери и кроячи на облекло. Подадени са заявки и за сформиране на курсове за машинисти на пътностроителни машини, монтьори на трактори и селскостопански машини, дърводелци.Обявените длъжности са без осигурено работно място.