На 8-ми февруари от 11 часа в Областна администрация –Ямбол ще се проведе заседание на Областната транспортна комисия. Предвидено е да се разискват предложението на кмета на община Ямбол за промяна на маршрутното разписания на автобусната линия Ямбол- Александрово за курса на тръгване от Ямбол в 15.25 часа със смяна на часа на тръгване от село Александрово от 17 часа в 16.40 часа. В дневния ред на заседанието е включено и одобрение на изменение в курса на съществуваща автобусна линия Ямбол- Бояново-Борисово с час на тръгване от Ямбол в 6.45 часа, като се предлага линията да се движи в дните понеделник, четвъртък и събота. Членовете на комисията ще обсъдят и предложението накмета на община Ямбол за откриване на нова автобусна линия Варна –Ямбол от квотата на община Ямбол. На заседанието на Областната транспортна комисия са поканени да присъстват представители на петте общини в област Ямбол, началникът на РО „ДАИ”-Ямбол, началникът на Районна железопътна инспекция, директорът на Областно пътно управление, както и представителите на Националната транспортна камара и Регионалната организация „Национален съюз на превозвачите”.