„Бизнес център – Елхово” е координатор по проекта на Министерството на икономиката „Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми – Проект 100”, който ще се реализира през настоящата година в област Ямбол. Ямболска област е една от четирите нови области заедно с Монтана, Сливен и Пазарджик, където ще се осъществяват проектите в сътрудничество с програмата на ООН за развитие като компонент на проект JOBS.
      Бюджетът на проекта и през тази година е в размер на 1 млн. лв. За финансиране на проект 100 предприемаческите дейности се селектират чрез бизнес центровете на проект JOBS. Безвъзмездната помощ е между 5 и 15 хил.лв. като предприемачите могат да участват най-малко с 20% от исканата сума. След осъществяването на първоначалния етап те могат да кандидатстват за финансов лизинг до 25 000 лв.
      За област Ямбол проект 100 ще предоставя цялостна подкрепа за стартиращи предприемачи чрез интензивно обучение преди започване на бизнеса., съдействие за изработване на бизнес план, безвъзмездна финансова помощ в размер от 5 000 до 15000 лв. за най-добрите бизнес планове, одобрени след участие в национален конкурс, професионална помощ от Бизнес център-Елхово, достъп до финансиране за финансов лизинг на JOBS за закупуване на машини и стартиране на нов бизнес.
      Изискванията към кандидатите, както и стъпките за участие в проекта.
      За повече информация: Сдружение „Бизнес център – Елхово” гр. Елхово, ул.”Търговска” №2, ет.3 тел/факс 0478- 88252 и 88253 и e-mail: offise@bcelhovo.org