Възможностите за кандидатстване за участие в Националния конкурс за безвъзмездна финансова помощ за стартиране на стопанска дейност през 2005 г. бяха представени пред предприемачи от област Ямбол. В конферентната зала на РУСО бе проведена регионалната информационна среща по проект „Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми” /Проект 100/ - инициатива на Министерството на икономиката и Програмата на ООН за развитие. През тази година четири нови области са включени във втория етап на проекта на Министерството на икономиката. Област Ямбол е една от тях, подчерта Теодора Христофорова – национален координатор от страна на JOBS. Останалите бенефициенти по „Проект 100” са областите Монтана, Сливен и Пазарджик.
     „Реализирането на този проект в област Ямбол е особено важно за икономическия климат в региона”, заяви зам.-областният управител Мария Димитрова при откриването на срещата.
     Бюджетът на проекта и през тази година е в размер на 1 000 000 лв. За финансиране по линия на "Проект 100" предприемаческите идеи се селектират чрез Бизнес центровете на проект JOBS. Безвъзмездната помощ е между 5 и 15 000 лв., като предприемачите трябва да участват най-малко с 20 % от исканата сума. След осъществяването на началния етап те могат да кандидатстват за финансов лизинг до 25000 лв.
     67 конкурентоспособни нови фирми бяха създадени през 2004 г. в областите Добрич, Видин, Силистра и Шумен, благодарение на финансовата помощ по линия на "Проект 100", осъществяван от Министерство на икономиката в сътрудничество с Програмата на ООН за развитие като компонент на проект JOBS.
     Ремонт на производствени помещения, маркетингови проучвания, придобиване на материални и нематериални активи и обучение на персонала са сред приоритетните за финансиране области по линия на "Проект 100" за миналата, а и за тази година, стана ясно на срещата днес. Няма да бъдат финансирани търговска и дистрибуторска дейност, производство на селскостопанска продукция, транспортна дейност, услуги в сферата на здравеопазването, рекламна, консултантска, обучителна и информационна дейност, финансово-брокерска дейност, производство на високо алкохолни спиртни напитки, производство на тютюневи изделия, застрахователна дейност, продажба на оръжие, както и дейности, замърсяващи околната среда.
     Грантовата схема помага на предприемачите на всички етапи от старта на тяхната дейност – от регистриране на фирмата, през обучение на персонала, до реализация на бизнес идеята в нейния начален етап. Подаването на заявления за участие в Проект 100 ще започне на 11 април в бизнес центровете на Проект JOBS в четирите нови области – Монтана, Сливен, Пазарджик и Ямбол. /Желаещите могат да получат на четири места в област Ямбол заявките за участие – в Деловодството на Областна администрация, в офиса на Проект JOBS в Елхово, Стралджа и Болярово/. Заявления ще се приемат до 22-ри април, включително. Подборът на кандидатите трябва да приключи до 29 април. Обучението на одобрените участници е предвидено в периода 3-18 май. В края на квалификационния курс обучаваните трябва да положат изпитен тест, след което те ще започнат да разработват бизнес плановете за получаване на финансиране по Проекта. Разработките трябва да бъдат готови за три седмици. Няколко експертни екипа ще оценяват бизнес плановете за времето от 20 юни до 8 юли. Резултатите ще бъдат обявени след 11 юли. За четирите области няма предварителен критерий за брой на одобрени проекти, както и определени стойности за отпускане на безвъзмездно финансиране. В рамките на три седмици /от 18 юли до 5 август/ спечелилите ще трябва да си регистрират фирма по Търговския закон и едва след сключването на договора ще бъде отпуснато финансирането.
Одобрената безвъзмездна финансова помощ за всяка одобрена бизнес идея е в размер от 5 до 15 000 лв. Предприемачите трябва да осигурят 20 % собствено участие.
     Участвалите в този етап на проекта могат да кандидатстват за финансиране по схема за финансов лизинг за закупуване на оборудване в максимален размер до 25 000 лв.
В края на август и началото на септември е предвидено да бъде проведен още един кръг на „Проект 100” за четирите области.
     Бюджетът на Проект 100 за цялата 2005 г. е 1 000 000 лв. През миналата година Проект 100 се изпълняваше в Шумен, Видин, Силистра и Добрич. Тогава бяха създадени и финансирани общо 67 фирми, а обемът на отпуснатите средства беше близо 1 000 000 лв. ( 992 156 лв).