Областният управител Васил Петров прие инициативата на народните представители от ПГ на Коалиция за България от 31 ЯМИР за провеждането на среща с работодатели от региона във връзка с разясняването на новите изисквания за кандидатстване с проекти по Социално-инвестиционния фонд. Провеждането на еднодневен семинар на тази тематика ще се проведе със съдействието на Регионалния координационен съвет на КНСБ, чийто председател е Вълкана Янкова. Ще се разисква възможностите за финансиране за обучение на специалисти. Срещата, в която ще бъдат поканени представители на Министерството на труда и социалната политика, на Социално-инвестиционния фонд, както и работодателски организации в региона, ще се състои до края на септември.