Читалище”Възраждане” в град Болярово е един от обектите в страната, които ще бъдат реконструирани по линия на проект „Красива България”. Това е първият етап от реализацията на проекти по компонен т”Възстановяване на социалната инфраструктура след унищожителните наводнения”, изпълняван от Министерството на труда и социалната политика със средства, дарени от Кралство Холандия. Министър Масларова връчи на кметовете на общини официално меморандумите за разбирателство по проект „Красива България” за възстановяване на инфраструктурата със средства, осигурени от Холандия. На церемонията, на която присъства извънредният и пълномощен посланик на Кралство Холандия Н.Пр.Вилен вон Ии, бе и заместник-областният управител Цветан Съйков.
     Стойността на реконструкцията на читалището в град Болярово е 30 000 лв. В 16 общини у нас започва изпълнението на 24 обекта, засегнати от наводненията. Общата стойност на одобрените обекти е 2 255 659 лв.
     Финансирането на проектите по компонента се осъществява от дарението на правителството на Кралство Нидерландия в размер на 2,2 млн. евро. В подписаното споразумение за финансовата помощ дарителят изрично е посочил общините, в които да се реализират одобрените обекти. Очаква се останалите общини, които все още нямат проектна готовност, да подадат проектите си в офисите на проект „Красива България” в рамките на един месец. Условията за участие на посочените от донора общини е съфинансиране на проектите в размер на 20 на сто. Останалите 80 % от стойността се осигуряват безвъзмездно от холандската помощ.
     Връчването на меморандумите се състоя на 5 декември от 14.30 в МТСП. Същият ден по-рано в зала Европа на хотел „Принцес” – София заместник-областният управител Цветан Съйков участва в работна среща, организирана от МТСП във връзка с координиране действията на централната и местна изпълнителна власт по отношение оптималното използване на възможностите за финансиране на различни обекти със социална насоченост. На срещата са представени финансиращите програми за 2006 г. в социалната област на Европейската комисия /ФАР/, чрез ПРООН и Световната банка, както и финансиращите програми, мерки и квалификация в Националния план за действие по заетостта, Социално инвестиционния фонд, фонд Социално подпомагане” и фонд „Безопасни условия на труда”.