Заместник-областният управител Цветан Съйков приветства участниците в учредителното събрание на Регионалния клон за област Ямбол на Съюза на търговците в България, проведено от 15.00 часа в залата на Областна администрация. Цветан Съйков увери присъстващите в готовността на местната власт да сътрудничи при преодоляването на бюрократичните пречки и оказване на съдействие за намаляване и облекчаване на разрешителните режими, свързани осъществяването на търговската дейност. С оглед на икономическото развитие на региона и намеренията за привличане на инвестиции от съществено значение ще бъде и съществуването на такъв орган, който да защитава интересите на търговците, да представлява и отстоява браншовите им искания пред Министерства и ведомства, заяви заместник-областният управител. На срещата днес присъства председателя на Съюза на търговците в България ст.н.с. д-р инж.Рачо Цветков. За председател на местната структура бе избран Георги Илиев. В ръководството са още Васил Бъчваров – секретар- и Таня Раданова. Предстои приемането на молби за членство в Регионалния клон на Съюза на търговците в България