172-ма трайно безработни от област Ямбол да бъдат квалифицирани до месец юни тази година реши на днешното си заседание комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие. Предложенията за включването на безработни лица в курсове за квалификация и преквалификация са на дирекциите Бюро по труда в Ямбол и Елхово. Професиите, които ще бъдат усвоявани , са залесители, заварчици, кофражисти, строителни бояджии, мебелисти, моделиери и кроячи на облекло. Подадени са заявки и за сформиране на курсове за машинисти на пътностроителни машини, монтьори на трактори и селскостопански машини, дърводелци.Обявените длъжности са без осигурено работно място. Предстои решението на комисията да бъде представено в Агенцията по заетостта за одобряване на средствата, нужни за организиране на съответните курсове. Обучението е нужно по определени професии на база предварителни анализи на свободните работни места и заявките на работодатели за последните три години, уточни директорът на Дирекция „Бюро по труда „ –Ямбол Нина Русева. Според Георги Митев, директор на дирекция „Бюро по труда” – Елхово през последната година в подобни курсове за обучение по определени професии са включени 210 безработни от общините Елхово и Болярово.