Автобусът по направлението Ямбол- Александрово, тръгващ от Ямбол в 15.25 , вече ще отпътува от Александрово вместо в 17.00 часа в 16.40. Това е становището на Областната транспортна комисия. За следващото заседание на комисията остава да бъде гледано предложението за изменение в курса на автобусна линия Ямбол- Бояново-Борисово с час на тръгване от Ямбол в 6.45 часа, като се предлага линията да се движи в дните понеделник, четвъртък и събота. Не бе гледано и предложението на кмета на община Ямбол за откриване на нова автобусна линия Варна –Ямбол от квотата на община Ямбол. По повод искане за освобождаване от плащане на винетна такса от живеещите в селищно образование „Кринчовица” директорът на Областно пътно управление инж. Живко Недев разясни, че е нужно да се изготви становище на Общински съвет-Ямбол, което да бъде изпратено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството с цел искане на разрешение за определяне на региона със особен статут и за него да не е задължително плащането на винетна такса. Областният управител Надя Данкинова уточни, че при изготвянето на конкретно становище на Общинския съвет по този проблем, самата тя ще подкрепи това искане. Тя препоръча още да се разгледа въпросът със статута на селищното образование в близко време, тъй като периодично пристигат молби на живущи в местността „Крончовица” за съдействие на местната власт при осигуряването на територията с автобусен транспорт, телефони и медицинско обслужване.
Според г-жа Данкинова е нужно в близко време да се изготви становище и по искането на част от гражданите за спиране на преминаването на автобуси и тежкотоварни автомобили през ул.”Преслав” пътния участък от площад „Боровец” до Биков мост.