Проектът „Всички заедно на празника”, разработен от Сдружение „Ромска солидарност”, бе определен за печеливш в конкурса за финансиране на малък проект, разработен от ромска неправителствена организация и насочен в сферите култура, образование, здравеопазване. Четири проекта бяха подадени в Областната администрация за конкурса, обявен в рамките на проекта „Ръка за ръка”, с който Областна администрация отбелязва Международния ден на ромите и националния старт на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015”. Тричленното жури бе в състав зам.-областния управител Мария Димитрова, Ниязи Ашиков - старши експерт „Образование, социални дейности и етнически и демографски въпроси” в Областна администрация и Магдалена Георгиева – програмен директор на ТВ ”Супер вижън +”. В проекта „Всички заедно на празника” е заложено провеждането на конкурс за ромска песен и танц, представяне на ритуала „ромска сватба” от детски училищен танцов състав, организиране на конни състезания, както и отпечатване на рекламни материали.
    В конкурса участва още и проект ”Ромите” на Фондация „Интеграция и развитие на малцинствата”, в който акцентит пада на провеждане на среща-дискусия по темите ” Европейската традиция на представянето на ромите и тяхната музика”, „Ромите- политически, икономически и културен субект”, както и взаимодействие между НПО, обществени институции и медиите, както и концерт с участието на ромски състави.
    Основна цел на проекта „Да танцуваме заедно” на Регионален център за ромски инициативи и социална интеграция” е сформирането на ансамбъл от 12 ученика от ромски произход за участие в Международния етнофестивал „Децата на Балканите”.
    Младежката организация „Рома” - Ямбол представи проект, наречен „Международния ден на Ромите - 8 април”. Целта на проекта е организиране на тържество по повод празника на ромите.