Предложенията на общините в област Ямбол пред МРРБ за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2006 година бяха утвърдени на днешното заседание на Областния съвет за развитие. Община Стралджа предлага да бъдат реконструирани пет пътни участъка на обща стойност 832 800 лв., като 50 000 лв. е сумата за необходимото поддържане и маркировка. Искането на община Ямбол за ремонти на четири трасета в границата на общината възлиза на 670 000 лв. Община Елхово настоява да бъдат извършени неотложни ремонти на пет участъка от общинската пътна инфраструктура, чийто размер е 1 725 300 лв. Седем отсечки от четвъртокласната пътна мрежа в община Болярово е предвидено да бъдат ремонтирани. За това са нужни 370 000лв., като 30 000 лв. са заложени за зимно поддържане на пътищата. За кърпежи на 11 участъка от общинската пътна мрежа община Тунджа настоява за 8 248 800 лв.
Становището на Областния съвет за развитие е необходимо във връзка с изработването на проект за разпределение на средства по Закона за държавния бюджет. С това финансиране се цели да бъдат изграждането и ремонта на общинските пътища през 2006 г. До 12 декември общините трябва да представят в МРРБ предложение за обекти, които да бъдат изградени и реконструирани.
Кметът на община Стралджа Митко Андонов заяви по време на заседанието, че през настоящата година са отпуснати за ремонти на пътищата на общината приблизително 120 000 лв., затова през идната година са заложени в общинския бюджет около 150 000 лв. за неотложни реконструкции на пътната инфраструктура. Според него е от значение фактът дали ще има възможност за кандидатстване пред фонд „Публични инвестиционни проекти”.