Областният управител Надя Данкинова издаде заповед относно проверка окомплектоваността и готовността за действие на гасаческите групи в кметствата през пожароопасния период на 2005 г. на територията на област Ямбол. Проверките ще бъдат извършени от 17 до 20 май. Инспекция в община Елхово ще се направи на 17 май, в община Болярово – на 18, в община Тунджа – на 19 и в община Стралджа – на 20 май. Председател на комисията, която ще извърши проверката, е инж.Николай Ников – гл.инспектор в Областна дирекция „Гражданска защита”. В шестчленния състав на комисията са включени представители на Държавна дивечовъдна станция –Ямбол, Държавно лесничейство – Елхово, както и представители на Регионалните служби Пожарна и аварийна безопасност.