Зам.областният управител Мария Димитрова откри двудневната конференция на тема „Развитие на крайграничните региони в република България и република Турция”, която се провежда в хотелски комплекс „Ямболен” на местността Бакаджик.     Конференцията,чийто организатор е община Елхово, се провежда по проект „Заедно в Европа - развитие на трансграничното сътрудничество между република България и република Турция чрез създаване на условия за учредяване на еврорегион между двете страни”, финансиран по правителствената Комуникационна стратегия за присъединяване на България към ЕС. Чрез създаване на еврорегион „Странджа” се цели обединяване на усилията на граничните общини от двете страни за учредяване на гранични асоциации, сближаване на местните общности и създаване на по-добри условия във всички сфери на обществения живот чрез използване на предприсъединителните и структурните фондове на ЕС.