НАТО ще вложи близо 59 млн.евро за модернизацията на летищата Безмер и Граф Игнатиево. Министерският съвет одобри проект на Пакет от способности СР 5А0062 “Осигуряване на оперативни способности в седемте нови страни-членки” по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността.
Проектът пряко засяга въздушните оперативни способности за колективна отбрана на Алианса, в частност за България – едно многофункционално летище за транспортни летателни апарати с широк корпус (летище Безмер) и едно летище за базиране на тактически изтребители и самолети за въздушно презареждане (летище Граф Игнатиево).
След окончателното одобряване на проекта НАТО ще инвестира в модернизацията и надграждането на инфраструктурата на тези военни летища близо 59 млн. евро. Съгласно процедурите на Алианса, страната ни трябва да даде официално съгласие. България не се ангажира да участва с финансови ресурси в реализацията на проекта по модернизацията и разширяването на оперативните способности на двете летища. Правителството е възложило на министъра на отбраната Николай Свинаров да подготви всички договорености по осъществяването на проекта, както и да координира участието на останалите ведомства по неговата реализация.