Новоназначените заместник-областни управители на област с административен център Ямбол ще бъдат представени пред медиите на 12 септември - понеделник от 13.00 ч. на редовния брифинг с журналисти. Със заповед № КВ-288 от 8 септември т.г. за заместник-областен управител на област Ямбол е назначен Николай Димитров Пенев. На 8 септември е издадена и заповед № КВ-287, подписана от министър-председателя на Република България Сергей Станишев, за назначаване на Иван Георгиев Иванов за заместник-областен управител на област Ямбол. На основание чл.29, ал.4 от Закона за администрацията и във връзка с чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда със заповед № КВ-267 от 8 септември е назначен за заместник-областен управител и Цветан Светозаров Съйков. Досегашният заместник-областен управител Мария Димитрова е освободена от длъжност със заповед № КВ-232 от 8 септември т.г.