Със заповед № РД 01/0115 от 19.09.05 на областния управител е сформиран щаб по снегопочистване в ямболска област. Началник на щаба е инж.Живко Недев – директор на „Областно пътно управление” –Ямбол, заместник началник на щаба е инж. Иван Кавалджиев – началник отдел”Поддържане” в „ОПУ”. Членове на щаба по снегопочистване са инж.Димитър Димитров – управител на „ПСФ”АД-Ямбол, инж.Цветан Цонев – управител на „Пътстройинженеринг” АД Стара Загора, Иванка Мухтарова – управител на „Пътно поддържане –Елхово” ЕООД, Здравко Георгиев – изп.директор на „Пътно поддържане – Ямбол” ЕООД, Дойчо Дойчев – управител на „Техностройинженеринг-99”АД – Ямбол, инж. Цанко Атанасов – управител на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол. Информацията за състоянието на пътната обстановка на територията на областта ще се предава на дежурния от дирекция „Гражданска защита” на телефони 66-25-80 и 68-68-12.