Двама млади експерти по програмата ”Заетост на младежи с висше образование в публичната админстрация” са назначени от днес в областна администрация-Ямбол. Те са избрани след проведен конкурс за заемане на обявените длъжности. 26-годишната Милена Дойчева от гр.Казанлък заема длъжността младши експерт в отдел „Регионално развитие”. Тя е завършила през 2003-та година СУ”Св. Климент Охридски” специалност балканистика – /магистърска степен/. Преминала е и двугодишен курс по журналистика в Сифйския университет. Атанас Саракостов е новият младши експерт в дирекция”Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”. Завършил е ВТУ”Св.св. Кирил и Метойдий” , специалност „География”. Тази година е приключило обучението му по магистърската програма „Управление на хидроклиматичните ресурси „ в СУ”Климент Охридски”.
    Двамата експерти са назначени на срочен трудов договор за срок от девет месеца.