При изключителен интерес премина срещата на земеделските производители от общините Стралджа и Тунджа със заместник-министъра на земеделието и горите Бойко Боев. Гостуването в област Ямбол на зам.-министър Боев бе по покана на депутатите Веселин Близнаков и Минчо Спасов, които също присъстваха на дискусията, провела се в Синия салон на читалище „Съгласие”. В залата присъстваха близо 200 земеделски производители, арендатори, председатели на земеделски кооперации, директори на Областни и общински служби по земеделие и гори, както и на регионални структури, работещи в сферата на селското стопанство.
     Областният управител Надя Данкинова води срещата, която бе посветена на стартиращата Програма за развитието на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар. В началото на срещата секретарят на НДСВ и председател на Комисията по енергетика в Народното събрание депутатът Веселин Близнаков заяви „Имаме и добрата земя и добрия климат, ние трябва да станем конкурентни на европейските пазари”. Заместник-министърът на земеделието и горите Бойко Боев представи Програмата за развитие на земеделието и селските райони „Странджа-Сакар” /ПРЗСРСС/, разработена от Министерството на земеделието и горите съвместно с Програмата на ООН за развитие. ПРЗСРСС очертава краткосрочни и средносрочни действия за интегрирано развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар за периода 2005-2007 г. Програмата предвижда действия, насочени към изграждане на капацитет в региона за изготвяне и прилагане на програми и проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. ПРЗСРСС цели да подготви условията за местно икономическа развитие на общините от Странджа-Сакар след присъединяването на България към ЕС.
     12 общини от три области и два района за планиране са включени в териториалния обхват на Програмата. Това са област Бургас /Югоизточен район за планиране/ с общините малко Търново, Приморско, Царево , Средец и Созопол; област Ямбол /Югоизточен район за планиране/ с общините Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа и област Хасково /Южен централен район за планиране/ с общините Любимец, Свиленград и Тополовград. Програмата ще се изпълнява в периода 2005-2006 г. и е единствената програма за региона, при разработването на която са взети предвид приоритетите на плановите документи, произтичащи от политиките за развитие на селските райони, за регионално развитие, за защита на околната среда. Шест са основните направления, заложени на програмата – растениевъдство, усъвършенстване на животновъдството, инфраструктура в селските райони, диверсификация на пазара, изграждане на капацитет на бъдещо развитие по програма Лидер, образование и информация.
     На въпрос по какъв начин ще бъде върнат интереса на подрастващите към отрасъл земеделие, така че самите те да предпочетат обучение в профилирани гимназии по земеделие, зам.- министър Боев изтъкна направеното от Министерството на земеделието и горите, Държавен фонд „Земеделие” и програма САПАРД за подпомагане на млади земеделски производители. Той подчерта и че самите училища имат експериментални бази, където учениците да получават на практика своите знания и умения. Присъстващите поставиха и въпроси дали е възможно да се намалят сроковете за издаване на скици и удостоверения за данъчна регистрация, както и за намаляне на бюрокрацията при регистрирането и пререгистрирането на земеделските производители. Зам.-министър Боев разясни условията , при които малките земеделски производители могат да получат кредит до 20 000 лв беэ да представят бизнес-план. Като срещу това не е нужно обезпечение в размера на данъчния кредит. Необходима е единствено данъчна оценка на жилище до 1 500лв.
     По-късно при срещата с медиите зам.- министър Боев уточни, че община Болярово е една от шестте пилотни в страната, където ще заработят схеми за компесаторни плащания. Това се предвижда да бъде реализирано още и в общините Малко Търново, Чупрене, Котел, Батак и Вършец. Шестте общини са избрани от 143 изостанали селски райони, уточни зам.министър Боев. Така например един земеделски производител от община Болярово ще може да ползва само срещу кандидатстване до 36 лв. на дка субсидия. От сумата 30 лв. се дава ежегодно за декар стопанисвана площ. Ако кандитастващият е млад земеделски производител , той ще получи по още 2 лв. за декар площ. Когато кандидатстващият е включен в група до 7 земеделски производители, то той ще получи още 4 лв. за дка. Дава се възможност земеделските земи да не са непременно засадени с определена култура или трайни насаждения. Нужно е обаче те да се поддържат и да не са пустеещи земи.
     След среща зам.-министър Боев, депутатите Веселин Близнаков и Минчо Спасов, областният управител Надя Данкинова и Дамян Михалев – изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция по почвените ресурси отпътуваха за град Болярово, където се срещнаха със земеделски производители от общините Елхово и Болярово.

                                                 Снимки: 1 2 3 4