Централната избирателна комисия назначи състав на Районна избирателна комисия за 31 Ямболски многомандатен район в състав от 15 души, считано от 11 май. Председател на комисията е Михаил Михайлов от квотата на НДСВ. Заместник-председатели са Атанас Атанасов от квотата на Коалиция за България и Таня Пеева, предложена от СДС. Секретар на комисията е Мариана Христова от квотата на Новото време. Членове на РИК са Митко Димитров, Пенка Трифонова, Мария Тайчева, Анелия Димитрова, Николай Леков, Марина Ангелова,Йордан Йорданов,Цветана Доскачарова, Николай Николов, Мария Гинева и Веско Мустафов.
      Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Върховния административен съд.