Областният управител инж.Васил Петров се срещна с ръководството на Тракийския университет в Стара Загора. В срещата, проведена в Стара Загора, са участвали ректорът на Тракийския университет доц.д-р Светлин Танчев, заместник-ректора проф.д-р Динко Динев и декана на катедра „Медицина” доц.д-р Живко Караколев. Повод за срещата е указване на съдействие при преобразуването на Технически колеж - Ямбол във филиал на Тракийския университет в Стара Загора. Постигната е договореност за финализирането на процеса по преобразуването на колежа. Областният управител е заявил готовността да съдейства пред Министерството на образованието. От своя страна доц.д-р Светлин Танчев е изявил желание да посети Техническия колеж.
    През 2003 година специалностите в Технически колеж са програмно акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет. На 11 май 2004 г. се честваха 40 години от създаването на колежа, чийто директор е проф.д.т.н. инж.Георги Гайдажиев.