Двама младежи от ромски произход, възпитаници на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н.Вапцаров”, от днес са на стаж в Областна администрация. Деветокласничката Дияна Янкова изучава специалност „Електрообзавеждане на МПС”, а абитурентът Асен Стефанов завършва профил „Автомонтьор на ДВГ”.
    До края на седмицата те ще бъдат запознати със структурата и функциите на държавната администрация, дейността на областния управител, координацията между различните институции, гражданите и бизнеса. Участието на учениците ще бъде допълнителна мотивация за самите тях за повишаване на образованието и квалификацията и намиране на подходяща работа. От следващата седмица други двама ученици ще преминат през стаж в администрацията.
    /Двамата посещават учебни занятия в предиобедните часове. В Областна администрация ще бъдат утре от 13.30 до 14.30 ч., тъй като Диана пътува от с.Козарево/