Млекопреработвателите от област Ямбол могат да кандидатстват за въвеждане на системата НАССР. Проектът „Подпомагане на малките и средни предприятия от млекопреработвателната промишленост за въвеждане на системата НАССР” се изпълнява от Министерството на икономиката в сътрудничество с Програмата на ООН за развитие чрез проекта „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” /JOBS/. 1 000 000 е общият бюджет по проекта.
    По него ще бъдат финансирани малки и средни предприятия от млекопреработвателната промишленост с индустриален капацитет I-ва и II-ра категория, съгласно регистъра на Националната ветеринарномедицинска служба. До 29 април млекопреработвателните предприятия от І-ва и ІІ-ра категория с индустриален капацитет могат да заявят желанието си да получат финансиране по Проекта. Това е и срокът за изразяване на интерес и от консултантските организации в Министерството на икономиката. На 10 май списъкът с одобрените консултанти ще бъде публикуван на сайта на Министерството, а предприятията ще могат до 17 май да избират организацията и екипа, които ще го обучават и консултират. До 15 юни трябва да бъдат сключени договорите между одобрените фирми и консултантските организации, а до 20 юни с Министерството на икономиката и ПРООН за отпускане на безвъзмездната помощ. Тя ще покрива до 50 % от разходите, заложени в индивидуалните проектни предложения, като максималният размер на гранта не може да надхвърля 10 000 лв.
    Съгласно закона за храните всички обекти за производство и търговия с храни, както и млекопреработвателите, трябва да въведат НАССР до 31 декември 2006 година.
    Повече информация за проекта и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на интернет страниците на министерството на икономиката и проект JOBS: www.mi.government.bg и www.jobs-bg.org и на тел: 02/9407777, e-mail: callcentre@mi.government.bg