От 12.09.2005 г. встъпват в длъжност тримата заместник-областни управители на област Ямбол, назначени със заповед на министър-председателя на Република България Сергей Станишев.
Със заповед №КВ-288 от 8 септември т.г. за заместник-областен управител на област Ямбол е назначен Николай Димитров Пенев. На 8 септември е издадена и заповед №КВ-287, подписана от министър-председателя на Република България Сергей Станишев, за назначаване на Иван Георгиев Иванов за заместник-областен управител на област Ямбол. На основание чл.29, ал.4 от Закона за администрацията и във връзка с чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда със заповед № КВ-267 от 8 септември е назначен за заместник-областен управител и Цветан Светозаров Съйков. Назначението и на тримата е считано от датата на встъпване в длъжност.
Иван Георгиев Иванов е роден на 19 октомври 1949 година в Стралджа. Завършил е ВФСИ “Димитър Ценов” – Свищов. Бил е два мандата кмет на Стралджа. До назначаването му за заместник-областен управител бе секретар на община Стралджа.
Николай Димитров Пенев е роден на 7 януари 1956 година в Ямбол. Завършил е ВМЕИ – Варна. Електроинженер. Главен енергетик на “Ямболен” АД, Общински съветник и председател на Постоянната комисия по култура и вероизповедания в Общински съвет – Ямбол.
Цветан Светозаров Съйков е роден на 26 май 1973 г. в гр. Бургас. Завършил е МГ”Атанас Радев” през 1991 г. През 1996 г. завършва ВИНС- Варна със специалност „Икономическа информатика”. От 1991 г. до 2001 г. работи като главен специалист в Общинска служба „Социално подпомагане” – Стралджа. От 2001 г. до настоящия момент се занимава с частен бизнес. Цветан Съйков е семеен с две деца.
По-рано днес при среща със служителите в Областна администрация-Ямбол тримата заместник-областни управители заявиха категорично, че ще бъдат ръководени в работата си от приоритетите за област Ямбол, с цел нейното развитие, но не и от политически пристрастия.