Държавната политика при отпускане на субсидии за земеделски производители бе повод на проведената от 16 часа на 12.09.2005 г. работна среща в Областна администрация. В дискусията, инициирана от народния представител Стоян Проданов, освен земеделски производители от региона взеха участие и представители на Областна дирекция „Земеделие и гори”, Държавен фонд ”Земеделие”, Областна служба „Съвети в земеделието”, РУГ-Сливен, Държавна дивечовъдна станция „Тунджа”-Ямбол. Присъстваха и заместник-областните управители, които днес встъпиха в длъжност – Иван Георгиев, инж.Николай Пенев и Цветан Съйков.
Областният управител инж.Васил Петров приветства участниците в срещата. Той подчерта, че ще съдейства за облекчаване на режима при субсидиране на земеделските производители, както и че ще подпомага реализирането на държавната политика в сферата на селското стопанство.
Просперитета на Ямболски регион задължително минава през ефективно развитие на аграрния сектор, заяви областният управител. Според него, реализирането на проекти, финансирани по програмите на Министерството на земеделието и горите, внедряването на европейски практики в аграрния отрасъл, са пътищата за постигането на тази цел. Ползването на облекченото кредитиране на земеделското производство по програма САПАРД и по линия на Държавен фонд Земеделие са също сред възможностите, които ще доведат до просперитета на отрасъла земеделие, подчерта инж.Петров.