Приветствие по повод Деня на българската община – 12-ти октомври, от името на областния управител Минчо Спасов изнесе зам. областният управител Надя Данкинова по време на откриването на артсалон и галерия на местната власт на община Тунджа. Г-жа Данкинова изрази надежда за по-нататъшно ползотворно сътрудничество между местната власт с цел укрепване на институцията на общините,чиято основна цел е подобряване на жизнения стандарт и качеството на живота на жителите на област Ямбол и пожела на общинското ръководство и целия екип да работят за утвърждаване на все по-демократично и силно местно самоуправление.