На 11 февруари 2004 г. в София, в Министерството на икономиката, между България и Япония се подписа протокол по проект за създаване на Център за развитие на уменията по бизнес – мениджмънт на малки и средни предприятия. Центърът започва работа през м.март т.г. Той се създава към Института за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство. Целта е да се подобрят уменията на българските мениджъри на малки и средни предприятия. Част от преподавателите ще бъдат от Япония, а останалите от наша страна. От българска страна протоколът беше подписан от Иво Конов, директор на Дирекция “Донорски програми” в Министерството на икономиката и проф. Боряна Неделчева, директор на Института за следдипломна квалификация към УНСС, а от Японска страна – от проф. Кеничи Накатами от Университета “Рицумейкан Азия Пацифик”. За допълнителна информация:

Пресцентър, Министерство на икономиката
тел. 940 74 69, 940 72 97
e-mail: public@mi.government.bg
web site: http://www.mi.government.bg/