Създаването на филиал на Българската астронавтическа федерация в Ямбол обсъдиха областният управител Надя Данкинова, проф.Петър Гецов – директор на Института за космически изследвания при БАН и доц. Бойчо Бойчев – директор на Българската астронавтическа организация. Идеята на проф.Гецов би могла да бъде реализирана в Ямбол, с което ще се даде възможност и за развитие на иновативна дейност, подкрепи намерението г-жа Данкинова.
    Със създаването на филиала ще се увеличат възможностите за консултация на млади специалисти, както и ще се разработват теми и проекти в подкрепа на местното развитие, подчерта директорът на Института за космически изследвания при БАН. Друга идея на научния колектив е провеждане на лекции в Ямбол, което ще в интерес на хората с афинитет към науката. Поддържането на осведомеността на младите хора, разпространението на знанията, пропагандиране на опита на българската наука и световния опит е една от целите на БАН, заяви проф.Гецов. Според Надя Данкинова наличието на подобно научно-техническо звено ще е в помощ на започнатите проекти, както и ще се ползва опита на действащите иновативни звена, създадени в някои от фирмите в региона. Г-жа Данкинова изтъкна ползотворното сътрудничество създадено между Областна администрация и Астронавтическото дружество, Народна астрономическа обсерватория и планетариум, Технически колеж –Ямбол, както и с Тракийския университет в Одрин.