Аспекти на бъдещо сътрудничество са обсъдили на съвместна работна среща областният управител инж.Васил Петров и кметът на община Раднево Нончо Воденичаров. Двамата са изразили готовност за продължаване на доброто взаимодействие по линия на дирекция „Гражданска защита” за обмен на информация за пълноводието на язовир Овчарица, намиращ се на границата между областите Ямбол и Стара Загора. Областният управител и кметът на Раднево са разисквали и възможностите за укрепване на контактите между културните институти от двата региона.