Четири проекта от Ямболска област одобри за финансиране Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите. Два от тях са изготвени от Областна администрация – Ямбол, а другите два от Община “Тунджа”.

    Проектите от Областна администрация - Ямбол са:
    1. “Воден туризъм по средното течение на река Тунджа” – безвъзмездна помощ в размер до 59 810 лв.
    2. “Възстановяване и развитие на екомаршрут “Люляците” – безвъзмездна помощ в размер до 27 383 лв.

                                            РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ 1:
    Организация, която ще експлоатира обекта: Ямболска Регионална Туристическа Асоциация.
    Цели на проекта: Проектът има за цел да възстанови традициите за спорт, отдих и воден туризъм по средното течение на река Тунджа на територията на Ямболска област с обединени усилия на организациите, които работят в тази област.
    Партнъори в проекта са: общини и туристически дружества и НПО в Ямболска област.
    По проекта са предвидени пет самостоятелни маршрута:
        1. Село Завой – гр. Ямбол Категория I. Време 4-5 часа.
        2. Село Тенево – село Коневец Категория I. Време 4-5 часа.
        3. Село Коневец – гр. Елхово Категория I. Време 4-5 часа.
        4. Град Елхово – село Срем Категория II. Време 6-7 часа.
        5. Село Срем – местност Даркая Категория I, II, III. Време 5-6 часа.
   

                                            РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ 2:
    Организация, която ще експлоатира обекта: Туристическо дружество “Кале” – Стралджа
    Цели и обосновка на проекта: Основната цел на проекта e да се възстанови, развие и изгради необходимата инфраструктура на екопътека “Люляците” като предпоставка за наблюдение, контрол и устойчиво опазване на растителното разнообразие в местността “Мараш”.
    Времеви обхват: 2004 и 2005 година, месеци от март до октомври.
    Партньорите по проекта: Туристическо дружество “Кале”, Ловното сдружение – Стралджа, Сдружението ГД “Младежки екологични Инициативи” и Ямболската регионална туристическа асоциация поемат ангажимента за осигуряване на редовен туристически поток по маршрута.
    В местността се предвиждат три екомаршрута по Екопътека “Люляците “: Паметник на П. Хитов – Беседка 1 – Шидерски кайнак – Хижа “Люляк” – кладенец Бунар Хисар – Войнишка чешма – археологически обект “Калето” – Детски кът.
    

    Проектите на Община “Тунджа”, одобрени за финансиране от ПУДООС са:
    1. “Корекция на дере с. Овчи Кладенец, Община “Тунджа”- безвъзмездна помощ в размер до 169 549 лв.
    2. “Корекция и укрепване на дере с. Тенево, Община “Тунджа”- безвъзмездна помощ в размер до 139 010 лв.