Нови дейности в сферата на селското стопанство ще бъдат включени в националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” през следващата година. Това стана ясно на проведената днес в областната администрация среща, водена от зам. областния управител Надя Данкинова. Ще бъдат финансирани и одобрявани приоритетно дейности с траен характер и остатъчен ефект, заяви директорът на Дирекция “Регионална служба по заетостта” Кольо Колев. Препоръката е да се избягва писането на мащабни проекти за много хора, наети за комунално –битови дейности. От идната година промяна ще има и в исканата сума от националната програма, която ще се изчислява за всеки проект на база минимална работна заплата 150 лв. Ще бъдат строго съблюдавани всички нормативни изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и Закона за охранителната дейност при проекти за охрана.
    На срещата присъстваха представители на общините, дирекция Бюро по труда, Инспекцията по труда, както и заинтересованите страни.
    Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” цели насърчаването на заетостта и социалната интеграция на дълготрайно безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. По програмата се разкриват работни места в общополезни дейности за общините и държавата, предоставяне на социални услуги и подобряване условията на труда в частните предприятия.
    С проекти могат да кандидатстват областните и общински администрации, общински, частни и държавни предприятия, , както и юридически лица с нестопанска цел. Крайният срок за подаване на проекти е 22-ри октомври за Дирекция “Бюро по труда”-Ямбол и до 27-ми октомври в Дирекция Бюро по труда – Елхово. Крайният срок за оценка в Агенцията по заетостта е 6-ти декември 2004г.
    Повече информация можете да получите на интернет адреса на Агенцията по заетостта – www.az.government.bg.