Приключи проверката на техническото състояние и изпълнението на дадените предписания за 20 потенциално опасни язовира в област Ямбол. В периода 31.10 -04.11 комисия от представители на Дирекция „Гражданска защита”, Дирекция „Областна инспекция по труда”, „Напоителни системи” – клон Ямбол и Басейнова дирекция- сектор Сливен извършиха инспекцията. 10 от проверените обекти са на територията на община Тунджа. В изправно състояние са два от язовирите в Бояджик. След извършени ремонти на основните изпускатели на водоемите в с.Челник и с. Дражево е нужно да се отремонтират обрушените участъци по мокрия откос на съоръженията. Същите дейности трябва да бъдат извършени и в участъците на водоемите в Могила и Асеново. Трябва да бъде уширен и преливникът на язовира в Сламино. Продължават възстановителните работи по водоема в Скалица, който е напълно изпуснат. Дигите и съоръженията в населените места в общината са в добро състояние.
     Необходимо е почистване, удълбочаване, корекция на коритото и изграждане на предпазни диги на коритото на река Калница в района на с.Пчела, сочи докладът от проверката. Предстои сключване на договор с фирма-изпълнител за изграждане на предпазни диги на река Тунджа в района на град Елхово. Средства са отпуснати от фонд „Стихийни бедствия”. Спешно е нужен ремонт на короната и преливника на един от язовирите в района на село Малък манастир. За отстраняване на повредите по съоръженията на водоема в село Пчела е направено искане до фонд „Стихийни бедствия”. Останалите напоителни канали, проверени от комисия на община Елхово, са в добро техническо състояние и не създават опасност от заливане.
     Предписанията за извършване на ремонтни работи на два от язовирите в Каменец, на водеемите в Люлин и Недялско, както и на един от язовирите в Тамарино. Нужно е да се почисти и ушири преливника на другия язовир в землището на Тамарино.
     Спешен ремонт е необходим и за водоема в Малко Шарково.
     Продължава възстановяването на 36 метални предпазни клапи по шлюзовете на водни съоръжения, стопанисвани от „Напоителни системи” – клон Ямбол. Язовирите, стопанисвани от дружеството, са в добро техническо състояние и имат свободен обем, поради което няма основания за възникване на наводнения.