Заместник- областният управител Иван Георгиев откри днес регионалния семинар на тема „Национална мрежа на развитие на селските райони в България и промоциране на биологичното земеделие”. Срещата бе организирана от Областна администрация Ямбол със съдействието на община „Тунджа” по проект „ Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007-2013”, реализиран от Министерството на земеделието и горите. Заместник- областния управител Иван Георгиев, като домакин, даде думата на държавния експерт от Министерството на земеделието и горите инж. Станислав Банчев, за да представи първите две лекции, да обобщи принципите в политиката за развитие на селскостопанските райони и какви са възможностите на България. Инж. Банчев каза още какви са стратегическите приоритети от европейската комисия като конкурентно способността на земеделския и горски сектор, подобряване на околната среда, разнообразяване на селската икономика и подобряване качеството на живот. „Това са особено актуални въпроси, с оглед на очакваното присъединяване на страната ни към ЕС. Семинара ще бъде полезен както за производителите на земеделска продукция от областите Ямбол и Бургас, така и за нас представителите на местната власт” – това каза заместник-областния управител Иван Георгиев на днешния семинар и заяви, че областна администрация ще помага както и до сега реализирането на държавната политика в сферата на селското стопанство.