Областният управител инж. Васил Петров инициира работна среща с народните представители от 31 ЯМИР, заместник-областните управители и кметовете на петте общини. По време на срещата бяха представени предварителните условия на Австрийски фонд за финансиране за предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити на общини, общински дружества и бюджетни предприятия за реализацията на публични проекти. В дискусията участваха народните представители Атанас Мерджанов, Стоян Проданов и Минчо Спасов, кметът на община Тунджа Георги Георгиев, на община Стралджа Митко Андонов, на община Болярово Христо Христов, както и заместник-кметовете на общините Ямбол Румен Гърдев и Елхово Венета Димитрова.
     По време на срещата бяха коментирани и редица важни въпроси за ямболски регион - относно плана за развитие на Югоизточен регион, военните имоти и въпроси, свързани с Министерството на отбраната, както и за осъществяването на текущи и основни ремонти на пътищата в областта. „Имаме достъп и можем да лобираме в министерства и комисии, но само когато сте внесли свои обобщени предложения и искания по конкретните въпроси” – каза депутатът Стоян Проданов. Всички присъстващи бяха на мнение, че работни срещи от този тип трябва да бъдат провеждани поне веднъж на две седмици, за да се предприемат действия за решаване на проблемите в областта, а депутатите от своя страна да лобират за решаването им в София. Кметовете на общините ще подготвят програма за ремонти на републиканска и общинска пътна мрежа, която ще бъде обсъдена с директора на Областно Пътно управление инж. Живко Недев. Ще се търси подкрепата на ямболските депутати, за да се търсят начини за допълнително финансиране.
     Ще бъде инициирана среща с представители на Министерството на отбраната за обсъждане на въпросите, касаещи освободените военни имоти и безвъзмездното им предоставяне на общините.