Разработването на съвместни проекти в сферата на културния обмен и органичното земеделие обсъди областният управител Надя Данкинова на среща с представители на Търговско - промишлената палата на Одрин и неправителствена турска организация. В областна администрация гостуваха Мустафа Белекетли – координатор международни отношения ТПП-Одрин, Ата Аксой – фондация „Истанбул” и Али Йорен – член на УС на консултантска организация. Г-жа Данкинова изрази подкрепа за разработването на съвместни проекти, които да насърчат развитието на взаимоотношенията между област Ямбол и валийствата Одрин и Къркларели. Според Мустафа Белекетли, със съвместното сътрудничество ще се даде основа за по-тесни връзки между организации от двете страни и добросъседските отношения, което е и една от основните цели в програмата за Трансграничното сътрудничество между България и Турция.