28-годишната Мирослава Савова е назначена на длъжност старши специалист „Финансиране на проекти” в отдел „Регионално развитие и евроинтеграция” в Областна администрация-Ямбол. През 2002 г. Мирослава Савова е завършила магистратура по специалността „Стопанско управление” в Стопанска академия „Димитър Ценов” Свищов. От ноември 2003 г. до май 2004 г. работи в Областна администрация-Сливен като младши счетоводител. От май 2004 г. до настоящия момент Мирослава е работила в община Ямбол – младши експерт в дирекция ”Финансови стопански дейности”. През 2004 г. е завършила курс по основни административни знания и умения към Института по публична администрация и европейска интеграция. Преминала е обучение към Американската национална асоциация.
     Назначението е на основание чл.67, ал.1, т.3 при условията на чл.70, ал. 1 от КТ /с тримесечен изпитателен срок/.