На 16 август в Областна администрация от 14.30 ч. ще се проведат интервютата с номинираните кандидати за специалисти с икономическо образование за дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” /”АПОФУС”/. Събеседването с класираните за дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” /”АКРРДС”/ е насрочено за 15.30 ч. Първоначалният подбор на кандидати за работни места в Областна администрация –Ямбол бе извършен на 2 август, когато заседава комисия, определена със заповед на областния управител. За заемане на длъжностите, заявени по програма “Старт на кариерата” (“Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация”) , са одобрени четирима кандидати за обявено работно място за специалист с икономическо образование в дирекция „АПОФУС” и трима души за вакантната длъжност за експерт със специалност „Право” в дирекция „АКРРДС”.