Допълнителен подбор на кандидати по програмата „Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация” стартира през декември. По утвърдената от министерството на труда и социалната политика програма могат да кандидатстват младежи до 29-годишна възраст, които са завършили висшето си образование през 2003г. или 2004г. с успех не по-нисък от добър 4.00. Те трябва да са без трудов стаж по придобитата специалност и да са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда”. Документи се подават в дирекциите „Бюро по труда” до 17 декември. Има обявени незаети места за областните администрации в Благоевград и Кърджали, където търсят специалисти по компютърни системи и технологии. Свободно място за икономист или специалист с техническо образование има в областна администрация - Монтана. Висшист – архитект търсят за областна администрация Перник. Има и вакантни места за областните администрации в Сливен, Смолян и Пазарджик. Обявени са и свободни места за общинските администрации. Две са общините в Ямболска област, които ще наемат отговарящи на условията кандидати. Община Тунджа е обявила място за един висшист със специалност „Пътно строителство”, „Хидростроителство” или „Водоснабдяване и канализация”. В община Ямбол също има едно вакантно място – за кандидат с една от посочените икономически специалности „Счетоводна отчетност”, „Счетоводство и контрол” или „Финанси”.
    Дирекциите „Бюро по труда” ще предоставят нужната документация в „Регионалните служби по заетост”. До 22 декември трябва да премине първоначалния подбор на кандидатите.