Областни администрации, общини, болници и училища ще могат да кандидатстват за получаването на безвъзмездна финансова помощ от японското правителство. Това предвиждат одобрените от правителството Специални условия и ред за кандидатстване, финансиране и изпълнение на проекти. През 1999 г. между правителствата на България и Япония беше сключено Споразумение за предоставяне на 500 млн. йени безвъзмездна помощ на страната ни в подкрепа на структурната реформа.
     Ще бъдат финансирани проекти, чиято стойност е от 100 000 лв. до 1 млн. лв. За проекти на държавни или общински болници максималната сума е 200 000 лв. Всички те трябва да са съобразени с приоритетите на Националния план за икономическо развитие, Националния план за регионално развитие, областните и общинските планове.
Проектите могат да включват реконструкция и изграждане на модерна инфраструктура; подобряване достъпа до съоръженията на хората с увреждания – стълбища, осветление, водоснабдяване, канализация, поставяне на рампи и т.н.; строителни работи за подобряване на достъпа до места и обекти, които са публична държавна или общинска собственост – паркинги, изграждане на пътища, зони за отмора и др.; социални и здравни услуги, с цел повишаване на жизнения стандарт.
     Дейностите по проектите трябва да бъдат планирани и изпълнени най-късно до 30 декември 2006 г.
     Пълният пакет от документи, необходими за кандидатстване, ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Министерството на икономиката – www.mi.government.bg
     ЕС обяви инициативата „Европас”. С нея се цели въвеждането на стандартизирани CV /универсална автобиография за търсене на работа в Европейския съюз/ и езиков паспорт. Според представители на Европейската комисия, това е значима стъпка към постигане на общо европейско висше образование и обединен европейски трудов пазар. Образците на автобиография и езиков паспорт могат да бъдат видяни на адрес http://europass.cedefop.eu.int