Девет бъдещи проекта за модернизация на железопътната инфраструктура в страната са заложени в Стратегията за развитие на националната транспортна система до 2015 г., представена от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев пред участниците в общественото обсъждане. Сред предстоящото обновяване на участъци по ж.п.линиите е и участъкът Пловдив-Стара Загора-Ямбол и Бургас на стойност 450 000 000 евро. Останалите направления са Пловдив – Бургас /66.5 млн.евро/; Видин – София – Кулата /1,980 млрд. евро/;София – Пловдив/ 350 млн. евро/;София – Драгоман /84 млн. евро/; Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград /1,800 млрд. евро/; София – Горна Оряховица – Варна /1,400 млн. евро/; Радомир – Гюешево/ 300 млн. евро/; Русе – Каспичан/300 млн. евро/.
Стратегията за развитие на транспортната ни система до 2015 г. обхваща средносрочната и дългосрочната визия на правителството за развитието на транспортната система на страната като част от общоевропейската. Един от акцентите в Стратегията е обновяването на остарелия транспортен парк. Още през 2003 г. Министерството на транспорта и съобщенията предприе действия за обновяването на парка на железниците, на авиокомпания “България Ер”, водени са разговори и с международните автопревозвачи и таксиметровите компании. В следствие на което бяха закупени десетки нови автомобили, а самолетният парк не само на държавната авиокомпания, но и на частните превозвачи, се увеличи значително. В края на януари БДЖ закупи от Сименс 25 модерни дизелови мотриси, с което бе даден старт на модернизацията на националния жп превозвач. Отдава се значение и на ролята на частния сектор в транспорта и различните форми на публично-частното партньорство. Министър Василев припомни, че Министерството е предприело процедури за концесиониране на летищата в Бургас и Варна, предстои отдаване на концесия на повечето от пристанищата, а на по-късен етап тази успешна формула ще се приложи и по отношение на железниците.
   България е единствената страна в Европа, през територията на която преминават пет от общо десетте Общоевропейски коридора и това я прави важен геостратегически партньор.
   В Стратегията е заложено, че държавата трябва да запази важната си роля като законодател и регулатор. Предвид бъдещото усвояване на значителни европейски фондове, държавата ще подготвя мащабни инфраструктурни проекти и ще съфинансира тяхното изграждане.
   Стратегията е разработена от Дирекция „Национална транспортна политика„ към Министерство на транспорта и съобщенията с помощта на холандската фирма ECORYS-NEI.