Областна администрация-Ямбол обявява конкурс за рисунка на тема „Ръка за ръка”. Конкурсът се посвещава на националния старт на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015” и международния ден на ромите – 8 април. Две са възрастовите категории, в които могат да се впишат участниците – първа възрастова група – І-ІV клас и втора- V-VІІІ клас. Форматът на творбите трябва да е А4 или 35/40 сл. Рисунките да отразяват по подходящ начин междуетническата толерантност, междукултурния диалог и интеграцията на малцинствата. Срокът за изпращане на творбите е 31 март, включително, на адрес 8600 гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” 18, п.к. 212. Участниците е необходимо да изписват на гърба на произведенията си трите имена, училище и клас. След журиране най-добрите работи ще бъдат наградени и представени на изложба.