„Лесово-Хамзабейли” е новият граничен контролно-пропускателен пункт между България и Турция.Министерският съвет прие Решение за откриването на нов граничен контролно-пропускателен пункт "Лесово-Хамзабейли" между България и Турция и пътна връзка между двете страни, свързваща град Елхово, с турския град Лалапаша.
    С откриването на новия контролно-пропускателен пункт се очаква значително да се облекчи натовареността на основната сухопътна връзка между двете държави – ГКПП "Капитан Андреево-Капъкуле", и да се създадат по-благоприятни условия за обслужване на пътниците и товарните автомобили.
    ГКПП "Лесово-Хамзабейли" е първото съоръжение от този тип, което се открива у нас през последните 16 години. То е израз на приоритетното направление на външната политика на България за изграждането и развитието на регионалната инфраструктура, свързваща страните от Югоизточна Европа и ще допринесе за интензифициране на икономическото и човешко общуване от двете страни на границата.