Със заповед на министър-председателя Симеон Сакскобургготски за зам.областен управител на Ямболска област е назначена Мария Димитрова Димитрова. Родена е в Ямбол на 01.10.1978 г. Завършила е магистратура по публична администрация в УНСС. Защитила е дипломна работа на тема „Администриране на проекти по предприсъединителните инструменти на ЕС”. По време на следването си е била член на УС на Асоциацията на студентите по публична администрация. От юни до декември 2000 г. работи в Националното сдружение на общините в Република България, като организатор в звеното „Финансово-стопански дейности”. От декември 2000г. до април 2001 г. е обучаващ мениджър в Института по публична администрация и европейска интеграция в столицата. От април 2001г. до януари 2004г. е младши експерт в ИПАЕИ. От началото на годината до настоящия момент Мария Димитрова е старши експерт в ИПАЕИ. Владее английски език. Ползва немски и френски. Специализации: „ Регионална политика” по проект на Кралство Дания, обучение на обучители към „ГСВ-трейдинг” – Лондон, млад лидер по програма MSI на AAMP. Към момента Мария Димитрова на обществени начала е секретар на сдружение ”Младите за Ямбол” и секретар на Асоциацията по публична администрация.