Министерският съвет разреши проектирането и изграждането на обекти върху земеделски земи за държавни нужди за строеж на пътни участъци на Автомагистрала Тракия в районите на Нова Загора-Ямбол, пътен възел Нова Загора, Ямбол-Карнобат, с обща площ 4 450 дка и „Обекти на техническата транспортна инфраструктура на Коридор №4 на територията на община Видин към обект „Комбиниран /пътен и железопътен / мост на река Дунав между Видин и Калафат, с обща площ 1 300 дка.
Строителството ще се изпълнява на участъци, които са включени в строителната програма на Изпълнителна агенция „Пътища”, като са осигурени средства за изпълнение на изискващите се законодателни процедури по теренното осигуряване и изпълнение на отчуждителното производство.
За изграждане на обектите от техническата транспортна инфраструктура на моста на река Дунав са осигурени 70 млн. евро по програма „ИСПА”, 70 млн.евро са заем от Европейската банка за инвестиции, 20 млн.евро от Германската агенция за възстановяване, от които 2 млн. евро са безвъзмездна помощ, а останалите 18 млн. евро са заем. 5 млн. евро се отпускат като безвъзмездна помощ от Френската агенция за развитие и останалите 60 млн. евро се осигуряват от Републиканския бюджет.
Строителството на пътните участъци на Автомагистрала „Тракия” предстои да бъде отдадено на концесия, след което ще бъде определен източникът на финансиране . Разрешаването на проектиране и изграждане на тези обекти е във връзка с разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи за изграждането на обекти за държавни нужди върху земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни с площ над 100 дка. Проектите за двата участъка на автомагистралата да изработени въз основа на одобрени технически задания за проектиране от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на ЗУТ.
Автомагистрала „Тракия” е с изключително значение както за страната, така и за международното транспортно обслужване. Изграждането й е приоритетна правителствена задача.