Професионални групи или институции, работещи в сферата на културата, могат да участват в конкурса на Швейцарската културна програма в България за малки проекти. За финансиране по тази програма могат да кандидатстват проекти, чиято реализация е в периода февруари-юни 2005г. Кандидатстващите организации могат да подават само по един проект, чиято цел е реализацията на една конкретна проява на определения институт- изложба на Дружество на художниците, изнасяне на представление на даден театър, литературно четене. Няма да бъдат подпомагани проекти, за които се преценя, че имат ограничен /местен/ отзвук или за които не е осигурена достатъчна възможност за среща с публиката – ограничен тираж на издаваните книги, недостатъчен брой представления. Крайният срок за подаване на документи е 10-ти януари.
Кандидатстващата организация трябва да осигури 30% от нужните средства за осъществяването на проекта. Разработките се приемат в офиса на Швейцарската културна програма в България за малки проекти на адрес:
Гр.София 1504, ул.”Асен Златаров”№24, всеки делничен ден от 10 до 17 часа. Повече информация можете да намерите на адрес : www.pro-helvetia.bg