Правителството осигури 33 млн. лв. за саниране на училищните сгради през 2005 г. С осигурените средства в Бюджет ‘2005 ще бъдат реконструирани около 150 учебни заведения. На заседанието си правителството одобри Стратегически насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищните сгради. В документа се посочва, че санирането ще включва осигуряване на конструктивна устойчивост на сградите; премахване на течовете от покрива, външните и вътрешните фуги, отоплителните и ВиК инсталации; допълнителна топлоизолация и ремонт на дограмата; осигуряване на безпрепятствен достъп в сградите на децата с увреждания.
    Критериите, по които ще се определи кои училища да бъдат санирани тази година са разхода на топло- и електроенергия през последните години; средни общообразователни училища, професионални гимназии и др., които са в областни или общински центрове; наличието на готови проекти или проучвания за реконструкция за учебното заведение. Координацията и контролът по цялостната реализация на проектите ще се осъществява от министъра на образованието и науката със съдействието на министрите на регионалното развитие и енергетиката. Предложенията за училищата, в които ще се осъществяват проектите през 2005 г., ще бъдат изготвени от Регионалните инспекторати по образование и Областните съвети за регионално развитие. Изпълнението на проектите на областно ниво се възлага на областния управител.
    По данни на Националния статистически институт през учебната 2003/2004 г. в страната има 2 823 общообразователни и специализирани училища.